Noen ganger må forliksrådet involveres i saker som har med penger og personlig økonomi å gjøre, og det er ikke så rart. Penger og økonomi er nemlig noen av de tingene som folk blir mest uenige om, både i nære og fjerne relasjoner, og det er ikke alltid at man klarer å løse dette selv. Det å ha godt styr på sin egen økonomi er noe av det beste man kan gjøre for å komme godt ut av ting, men hvis man låner til noen som ikke har det, kan det havne i saker som dette.

Det å økonomiske uenigheter med noen man for eksempel har lånt penger til er ikke akkurat så hyggelig for noen av partene. Den ene kan kanskje ikke betale, mens den andre trenger å få tilbake pengene sine. Kanskje den som skulle låne penger har løyet om hva de ville bruke pengene på, eller kanskje den som har lånt ut penger trenger det til noe de har lyst til å gjøre.

Pass på dine egne behov når du låner bort penger

Det er mange som låner bort penger til noen de kjenner, men det er kanskje ikke helt klare avtaler om hvordan det skal betales tilbake, og hvis man har havnet i økonomiske uenigheter med noen, er det viktig at dette er det første man gjør - setter klare rammer for hva som skal skje fremover. Kanskje den som har lånt bort penger har lyst til å investere og trenger pengene sine tilbake for å kunne gjøre det, mens den man har lånt ut penger til ikke synes det er mer viktig.

I bunn og grunn er det viktig at man husker på at relasjonen er mer viktig enn det som har med selve pengene å gjøre, selv om dette ikke alltid føles sånn akkurat. Det å sette klare rammer i forhold til hva som forventes og ikke minst hvordan man vil løse tingene sammen, er en viktig del av det å komme ut på den andre siden av uenighetene som har oppstått i relasjonen. Så hvordan skal man gå frem før man låner bort penger?

Tenk over dette før du låner bort penger

  • Trenger du egentlig pengene selv snart?
  • Er det en tydelig avtale om tilbakebetaling og tidsramme?
  • Føler du at det er sannsynlig at den du låner bort penger til både kan og har mulighet til å overholde avtalen og tidsrammen om tilbakebetaling?
  • Vil du ha det greit med at avtalen ikke overholdes?
  • Er det en felles forventing i forhold til hva som skjer hvis avtalen ikke overholdes?
  • Finnes det andre løsninger, der vedkommende kan låne penger av banken eller andre ikke-relasjonelle løsninger?