Forliksrådet i Halden, Halden Forliksråd

Postadresse: Halden Forliksråd, Postboks 396, 1753 Halden

Besøksadresse: Halden Forliksråd, Olav V`s gate 4, 1767 Halden

Telefon: 69 21 43 00


Vær oppmerksom på at møte i forliksrådet kan foregå på annen adresse enn på besøksadressen. Møteadresse går alltid frem på møteinkallingen. Dersom du skal sende viktig post til forliksrådet bør du alltid kontakte forliksrådet på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig.