De fleste er klar over at dersom man pådrar s­­­­eg negative betalingsanmerkninger, så mister man de fleste muligheter til å få innvilget refinansiering på tradisjonelt vis. Dersom du likevel får dette, gjerne via typiske refinansieringsbanker med fokus for dem med betalingsproblemer, så betaler du høyere rente og gebyr enn du ellers ville gjort.

Bankene skyr registrerte betalingsanmerkninger som pesten. Det er flere årsaker til dette. Først og fremst er det et tydelig tegn på at du sliter økonomisk, og har problemer med å betale regningene dine. Da er også risikoen vesentlig større enn normalt for at banken vil tape pengene de eventuelt ville ha lånt ut til deg.

Bankene og andre finansinstitusjoner som tilbyr forskjellige typer lån og kreditter er også forpliktet til å gjennomføre det som kalles en forsvarlig kredittvurdering av deg før de gir deg et lån.

Dette innebærer normalt en tradisjonell kredittsjekk i tillegg til andre undersøkelser, og dersom du har betalingsanmerkninger så er det et tydelig tegn på at du ikke bør få innvilget nye lån eller kreditter. Dersom du likevel får innvilget lån eller kreditt, så kan du som skyldner i mange tilfeller senere kreve lemping som følge av at det ikke er gjort en forsvarlig kredittvurdering av deg.

Det er med andre ord vanskelig for banken å forsvare at de har gjort en forsvarlig kredittvurdering, dersom de har gitt lån til en person med en eller flere betalingsanmerkninger.

I enkelte tilfeller er det imidlertid forsvarlig for banken å innvilge kredittkort eller lån til tross for betalingsanmerkninger. Dette er i tilfeller hvor skyldner kan stille tilfredsstillende sikkerhet, typisk i form av pant i fast eiendom eller ved kausjonist, og at det nye lånet er ment som et refinansieringslån hvor all gammel gjeld bakes inn i det nye refinansieringslånet, inkludert gjelden det er knyttet betalingsanmerkninger til, slik at disse forsvinner. En annen viktig forutsetning er at låntaker har betalingsevne til å faktisk betjene det nye lånet.

Du må skynde deg dersom du vil få til refinansiering etter inkasso.

Når en sak går til inkasso, så medfører dette ikke noen betalingsanmerkning i seg selv. Det må enten settes i gang rettslige skritt, eller skyldner må misligholde en avdragsordning som er inngått med inkassoselskapet.

Når en avdragsordning er misligholdt kan det registreres en betalingsanmerkning omgående, dog er det vanlig at inkassobyrået prøver å purre på skyldner først, da de tross alt ønsker at ordningen skal opprettholdes.

Når det igangsettes rettslige skritt på uomtvistede krav, typisk forliksklage eller utleggsforretning, så kan det registreres en betalingsanmerkning 30 dager etter at dette ble sendt til forliksrådet eller namsmannen. Inkassobyrået sender deg gjerne en melding om at dette er sendt, uten at de er pliktige til det. Nå begynner klokken med andre ord å tikke med tanke på betalingsanmerkning som vil bli registrert

I begge tilfeller er det imidlertid en ekstra sikkerhetsventil for å unngå at urettmessige betalingsanmerkninger registreres ved en feil fra inkassobyrået. Det vil nemlig bli sendt et varslingsbrev fra kredittopplysningsbyrået hvor du får en aller siste frist på 14 dager til å uttale deg før betalingsanmerkningen blir søkbar hos dem som foretar en kredittsjekk av deg.

Les mer om Kredittopplysning på Datatilsynet sine nettsider.

Du har med andre ord kort frist til å sette i gang nødvendige tiltak for å få et refinansieringslån, spesielt dersom du ikke kan stille med kausjonist eller god sikkerhet, når det igangsettes rettslige skritt eller du misligholder en avdragsordning med inkassobyrået.

Det er flere muligheter til å pådra seg betalingsanmerkninger via tradisjonell inkasso på, men normalt vil dette skje senere i prosessen, typisk ved gjennomførte rettslige skritt, noe som imidlertid normalt tar lengre tid enn de tilfellene vi nevner over.