Vi bak forliksrådet.com lagrer normalt ikke personopplysninger når du besøker vårt nettsted. Vi streber etter å holde behovet for lagring av personopplysninger på et minimum og ikke lagre opplysninger om ikke er nødvendige.

Det benyttes imidlertid tredjeparts «cookies» som sporer og lagrer trafikken på vårt nettsted. Dette benyttes til å lagre personlig historikk om hvor ofte våre nettsider blir besøkt, hvor lenge besøkende er på siden og annen informasjon som har statistisk nytte. Dette for å gi oss data til statistiske formål om besøk på vår nettside samt for å forbedre våre brukere sin brukeropplevelse på nettsiden.

Dersom du benytter kontaktskjemaet på vårt nettsted så sidestilles dette med å sende en normal e-post i forhold til personvern. Meldingen kan underveis i prosessen bli sendt ukryptert til oss og personopplysninger bør derfor ikke brukes i henvendelsen av sikkerhetshensyn. E-posten lagres så lenge det er behov for dette i tråd med gjeldende regelverk.

Vi utleverer, eller selger ikke personopplysninger til tredjepart. Unntak er rettslige pålegg.

Dersom du lurer på om vi har registrert personopplysninger på deg så kan du ta kontakt med oss via kontakt oss skjemaet og kreve innsyn, og eventuelt kreve sletting.

Opplysninger om behandlingsansvarlig fremgår på "om oss" siden.