Forliksrådet i Moss, Moss forliksråd

Postadresse: Moss Forliksråd, Postboks 308, 1502 Moss

Besøksadresse: Moss Forliksråd, Moss politistasjon, Prins Chr. Augusts plass 3, 1530 Moss

Telefon: 69 20 55 00


Vær oppmerksom på at møte i forliksrådet kan foregå på annen adresse enn på besøksadressen. Møteadresse går alltid frem på møteinkallingen. Dersom du skal sende viktig post til forliksrådet bør du alltid kontakte forliksrådet på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig.