Forliksrådet i Sarpsborg, Sarpsborg Forliksråd

Postadresse: Sarpsborg Forliksråd, Postboks 73, 1701 Sarpsborg

Besøksadresse: Sarpsborg Forliksråd, Sarpsborg politistasjon, Sigvat Skalds gt. 5, 1706 Sarpsborg

Telefon: 69 11 33 00


Vær oppmerksom på at møte i forliksrådet kan foregå på annen adresse enn på besøksadressen. Møteadresse går alltid frem på møteinkallingen. Dersom du skal sende viktig post til forliksrådet bør du alltid kontakte forliksrådet på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig.