Forliksrådet i Lørenskog, Lørenskog Forliksråd

Postadresse: Lørenskog Forliksråd, Postboks 9, 1471 Lørenskog

Besøksadresse: Lørenskog Forliksråd, Lørenskog lensmannskontor, Solheimveien 91, 1473 Skårer

Telefon: 67 91 38 00


Vær oppmerksom på at møte i forliksrådet kan foregå på annen adresse enn på besøksadressen. Møteadresse går alltid frem på møteinkallingen. Dersom du skal sende viktig post til forliksrådet bør du alltid kontakte forliksrådet på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig.