Forliksrådet i Nittedal, Nittedal Forliksråd

Postadresse: Nittedal Forliksråd, Postboks 3, 1483 Skytta

Besøksadresse: Nittedal Forliksråd, Nittedal lensmannskontor, Moveien 3, 1482 Nittedal

Telefon: 67 06 84 70


Vær oppmerksom på at møte i forliksrådet kan foregå på annen adresse enn på besøksadressen. Møteadresse går alltid frem på møteinkallingen. Dersom du skal sende viktig post til forliksrådet bør du alltid kontakte forliksrådet på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig.