Forliksrådet i Oslo, Oslo forliksråd

 

Postadresse: Forliksrådet i Oslo, Postboks 2104 Vika, 0125 OSLO

Besøksadresse: Pilestredet 19, 0164 OSLO

 

Telefon: 21 01 47 00

 

Vær oppmerksom på at møte i forliksrådet kan foregå på annen adresse enn på besøksadressen. Møteadresse går alltid frem på møteinkallingen. Dersom du skal sende viktig post til forliksrådet bør du alltid kontakte forliksrådet på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig.