Forliksrådet i Nedre Eiker, Nedre Eiker Forliksråd

Postadresse: Nedre Eiker Forliksråd, Postboks 1087, 3001 Drammen

Besøksadresse: Nedre Eiker Forliksråd, Nedre Eiker lensmannskontor, Rådhusgata 9, 3051 Mjøndalen

Telefon: 32 27 45 00


Vær oppmerksom på at møte i forliksrådet kan foregå på annen adresse enn på besøksadressen. Møteadresse går alltid frem på møteinkallingen. Dersom du skal sende viktig post til forliksrådet bør du alltid kontakte forliksrådet på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig.