Forliksrådet i Trondheim, Trondheim Forliksråd

 

Postadresse: Trondheim Forliksråd, Postboks 6043 Sluppen, 7434 TRONDHEIM

Besøksadresse: Trondheim Forliksråd, Brattørkaia 13 B (Tollboden), 3.etg, 7010 TRONDHEIM

 

Telefon: 73 87 68 00

 

Vær oppmerksom på at møte i forliksrådet kan foregå på annen adresse enn på besøksadressen. Møteadresse går alltid frem på møteinkallingen. Dersom du skal sende viktig post til forliksrådet bør du alltid kontakte forliksrådet på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig.