Forliksrådet i Drammen, Drammen Forliksråd

 

Postadresse: Drammen Forliksråd, Drammen politistasjon, Postboks 1087, 3001 DRAMMEN

Besøksadresse: Drammen Forliksråd, Grønland 36, DRAMMEN

 

Telefon: 32 80 55 00

 

Vær oppmerksom på at møte i forliksrådet kan foregå på annen adresse enn på besøksadressen. Møteadresse går alltid frem på møteinkallingen. Dersom du skal sende viktig post til forliksrådet bør du alltid kontakte forliksrådet på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig.