Forliksrådet i Tromsø og Karlsøy, Tromsø og Karlsøy Forliksråd

 

Postadresse: Tromsø og Karlsøy Forliksråd, Postboks 6300, 9293 TROMSØ

Besøksadresse: Tromsø og Karlsøy Forliksråd, Stakkevollvegen 51, 9010 TROMSØ

 

Telefon: 77 66 57 50

 

 

Vær oppmerksom på at møte i forliksrådet kan foregå på annen adresse enn på besøksadressen. Møteadresse går alltid frem på møteinkallingen. Dersom du skal sende viktig post til forliksrådet bør du alltid kontakte forliksrådet på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig.